Lebaran identik dengan pulang ke kampung halaman. Mereka yang pulang kampung akan memaknainya secara budaya dan agama. Kebetulan pulang kampung senapas dengan Lebaran yang melimpah silaturahmi, mengalir mata air maaf